Szakterületeink

Gazdasági jog

 • vállalkozások teljes körű jogi támogatása, szükség esetén helyszíni kiszállással
 • szállítási, forgalmazási és disztribúciós szerződések
 • vállalkozási, alvállalkozási és megbízási szerződések, keretszerződések
 • kölcsönszerződések, szindikátusi szerződések
 • franchise megállapodások, szponzorálási szerződések
 • általános szerződési feltételek (ÁSZF)
 • vállalkozások képviselete, illetve jogi segítségnyújtás üzleti tárgyalások során
 • jogi átvilágítás (due diligence)
 • adatkezelési szabályzatok, tájékoztatók
 • kamerás megfigyeléssel kapcsolatos dokumentáció elkészítése társasházaknál és vállalkozásoknál
 • védjegyoltalom, védjegy-licencia
 • adóigazgatási eljárásban való képviselet ellátása (adóellenőrzés, jogkövetési vizsgálat)
 • adószám felfüggesztésével, illetve megszüntetésével kapcsolatos ügyek
 • adóregisztrációs eljárásban való képviselet ellátása
 • követeléskezelés (ügyvédi fizetési felszólítás szerkesztése, fizetési meghagyásos eljárás megindítása, csőd- és felszámolási eljárásban való képviselet ellátása, végrehajtási eljárásban való képviselet ellátása)

Társasági jog

 • gazdasági társaságok és egyéb gazdálkodó szervek alapítása (részvénytársaság, kft., bt., alapítvány, egyesület)
 • gazdasági társaságok belső működését, tulajdonosi szerkezetét érintő cégmódosítások (székhelyváltozás, ügyvezető változás, tagváltozás)
 • gazdasági társaságok átalakulása más társasági formába, egyesülés, szétválás
 • végelszámolás jogi támogatása
 • törvényességi felügyeleti eljárásban történő jogi képviselet ellátása
 • döntéshozó szervek működésének jogi támogatása (okiratok szerkesztése, közgyűlés, taggyűlés levezetése)
 • peres képviselet (érvénytelenségi per, társasági határozat felülvizsgálata iránti per, bejegyzést – változásbejegyzést - elrendelő végzés hatályon kívül helyezése iránti per, tag kizárása iránti per)

Munkajog

 • munkaszerződések, munkaviszony létesítéséhez kapcsolódó munkaügyi iratok (munkáltatói tájékoztató), munkaviszonyt módosító okiratok
 • belső szabályzatok (etikai kódex, prémium szabályzat, SZMSZ)
 • tanulmányi szerződések, versenytilalmi és titoktartási megállapodások
 • a külföldiek munkavállalásához kapcsolódó munkajogi tanácsadás
 • munkaviszony megszűnésével/megszüntetésével kapcsolatos jognyilatkozatok, megállapodások
 • munkajogi adatkezelés
 • munkajogi jogviták peren kívül rendezéséhez szükséges jogi képviselet
 • peres képviselet (munkajogi kártérítési per, felmondás jogellenességének megállapítása és jogkövetkezményei iránti per)
 • sportszervezetek/amatőr és hivatásos sportolók képviseletének ellátása munkajogi jogviták során, tanácsadás

Családjog és öröklési jog

 • szerződések (házassági/élettársi vagyonjogi szerződés)
 • végrendelet
 • tartási és életjáradéki szerződés
 • öröklési szerződés és halál esetére szóló ajándékozási szerződés
 • hagyatéki eljárásban való képviselet ellátása
 • peres képviselet (bontóper, másnéven válóper, házastársi vagyonközösség megszüntetésével kapcsolatos per, tartásdíj iránti per, szülői felügyeleti joggal kapcsolatos per, hagyatéki per, gondnoksági perek, végrendelet megtámadása, érvénytelenségének megállapítása iránti per)

Ingatlanjog

 • tulajdonátruházó szerződések (ingatlan adásvételi szerződés, termőföld adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés, csereszerződés)
 • bérleti szerződések
 • tulajdonátruházó szerződések véleményezése
 • társasház alapítása, alapító okirat, SZMSZ szerkesztése
 • ingatlanalapú biztosítéki szerződések
 • peres képviselet (közös tulajdon megszüntetése iránti per, tulajdonjog megállapítása iránti per, adásvételi szerződés megtámadása, érvénytelensége iránti per, elbirtoklási per, birtokvédelmi per, közgyűlési határozat érvénytelenségének megállapítása iránti per)

Szerződéskötés távazonosítással

 • Külföldi nyaralása során sem kell elhalasztania sürgős ügyeit. Irodánkban lehetősége van távazonosítással, online videóhívás keretein belül jogügyletet kötni, aláírni elkészült szerződéseit. A folyamat során az eljáró ügyvéd és az aláíró egy videóhívást bonyolítanak le, amely alatt az eljáró ügyvéd könnyedén elvégzi a szükséges beazonosítást és „távolról” felügyeli az aláírást.